NDU – Elmi Əsərlər jurnalı

Məqalə göndər


Naxçıvan dövlət UNİVERSİTETİ Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi Əsərlər Jurnalı
Dəqiq Elmlər
Humanitar Elmlər
İctimai-siyasi Elmlər
Təbiət Elmləri

Elmi Əsərlər Jurnalı

Naxçıvan Dövlət Universitetinə “Elmi əsərlər” jurnalı 1997-ci ildən nəşr olunur.

Bu jurnal Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən nüfuzlu nəşr kimi rəsmi qeydiyyat siyahısına daxil edilmişdir. Eyni zamanda, Naxçıvan Dövlət Universitetinə “Elmi əsərlər” jurnalı bütün seriyaları beynəlxalq standart seriya nömrəsi (ISSN) almışdır.

“Elmi əsərlər” jurnalının dörd seriyası vardır: “Humanitar elmlər”, “İctimai elmlər”, “Təbiət və tibb elmləri”, “Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri”.

Hər seriya üzrə jurnalın ildə ən azı iki sayı nəşr olunur.
 
“Elmi əsərlər” də universitetdə, muxtar respublikada çalışan alim və gənc tədqiqatçılarla yanaşı, Azərbaycanın müxtəlif elm-təhsil müəssisələrində fəaliyyət göstərən müəlliflərin həmçinin bir sıra xarici ölkələrdən nüfuzlu alimlərin göndərdikləri elmi məqalələr də dərc olunur.
“Elmi əsərlər”in baş redaktoru  Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru ,  Elbrus İsayevdir.
 
 

Elmi Əsərlər Jurnalının buraxılışları

Elmi əsərlər. Dəqiq elmlər seriyası 2015,  №  65
Elmi əsərlər. Humanitar elmlər seriyası 2015,  № 66
Elmi əsərlər. İctimai-siyasi elmlər seriyası 2015,  № 67
Elmi əsərlər. Təbiət və tibb elmləri seriyası 2015,  № 68
Elmi əsərlər. Təbiət və tibb elmləri seriyası 2015,  № 69
Elmi əsərlər. Humanitar elmlər seriyası 2015,  № 70
Elmi əsərlər. İctimai elmlər seriyası 2015,  № 71
Elmi əsərlər. Təbiət və tibb elmləri seriyası 2015,  № 72
Elmi əsərlər. Dəqiq elmlər seriyası 2015,  № 73
Elmi əsərlər. Humanitar elmlər seriyası 2016,  № 74
Elmi əsərlər. İctimai elmlər seriyası 2016,  № 75
Elmi əsərlər. Təbiət və tibb elmləri seriyası 2016,  № 76
Elmi əsərlər. Dəqiq elmlər seriyası 2016,  № 77
lmi əsərlər. Humanitar elmlər seriyası 2016,  № 78
Elmi əsərlər. İctimai elmlər seriyası 2016,  № 79
Elmi əsərlər. Təbiət və tibb elmləri seriyası 2016,  № 80
lmi əsərlər. Dəqiq elmlər seriyası 2016,  № 81
Elmi əsərlər. Humanitar elmlər seriyası 2017, № 82
Elmi əsərlər. İctimai elmlər seriyası 2017,  № 83
Elmi əsərlər. Təbiət və tibb elmləri seriyası 2017,  № 84
Elmi əsərlər. Dəqiq elmlər seriyası 2017,  № 85
Elmi əsərlər. Humanitar elmlər seriyası 2017, № 86 (1-ci cild)
Elmi əsərlər. Humanitar elmlər seriyası 2017, № 86 (2-ci cild)
Elmi əsərlər. İctimai elmlər seriyası 2017,  № 87
Elmi əsərlər. Təbiət və tibb elmləri seriyası 2017,  № 88
Elmi əsərlər. Dəqiq elmlər seriyası 2017,  № 89
Elmi əsərlər. Humanitar elmlər seriyası 2018, № 90 (1-ci cild)
Elmi əsərlər. Humanitar elmlər seriyası 2018, № 90 (2-ci cild)
Elmi əsərlər. İctimai elmlər seriyası 2018,  № 91 (1-ci cild)
Elmi əsərlər. İctimai elmlər seriyası 2018,  № 91 (2-ci cild)
Elmi əsərlər. Təbiət və tibb elmləri seriyası 2018,  № 92
Elmi əsərlər. Dəqiq elmlər seriyası 2018,  № 93
Elmi əsərlər. Humanitar elmlər seriyası 2018, № 94 (1-ci cild)
Elmi əsərlər. Humanitar elmlər seriyası 2018, № 94 (2-ci cild)
Elmi əsərlər. İctimai elmlər seriyası 2018,  № 95
Elmi əsərlər. Təbiət və tibb elmləri seriyası 2018, № 96
Elmi əsərlər. Dəqiq elmlər seriyası 2018,  № 97
Elmi əsərlər. Humanitar elmlər seriyası 2019, № 98
Elmi əsərlər. İctimai elmlər seriyası 2019,  № 99
Elmi əsərlər. Təbiət və tibb elmləri seriyası 2019, № 100
Elmi əsərlər. Dəqiq elmlər seriyası 2019,  № 101
Elmi əsərlər. Humanitar elmlər seriyası 2020, № 102 (1-ci cild)
Elmi əsərlər. Humanitar elmlər seriyası 2020, № 102 (2-ci cild)
Elmi əsərlər. Fizika-Riyaziyyat və texniki elmlər seriyası 2020, № 105
TOP